วิธีการติดตั้ง MDF บนเครื่อง Mac

Media Disc Image Files (MDF) เป็นไฟล์เก็บถาวรของข้อมูลที่จัดเก็บในออปติคัลดิสก์เช่นดีวีดีที่สร้างขึ้นโดยใช้แอลกอฮอล์ 120% เพื่อสร้างการสำรองข้อมูลของฟิสิคัลดิสก์ ไฟล์ MDF ถูกเปิดบนคอมพิวเตอร์โดยการติดตั้งไฟล์โดยใช้ไดรฟ์เสมือน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ Mac ไม่รองรับ Alcohol 120% คุณจึงต้องแปลงไฟล์ MDF เป็นไฟล์ ISO จากนั้นต่อเชื่อมไฟล์ ISO โดยใช้แอปพลิเคชัน Disk Utility

1

กดปุ่ม "Control" บนแป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วคลิกไฟล์ MDF เลือก "รับข้อมูล" จากเมนูป๊อปอัป

2

ลบนามสกุล "MDF" ออกจากชื่อไฟล์แทนที่ด้วย "ISO" แล้วกดปุ่ม "Enter" คลิก "ใช้. iso" ในหน้าต่างยืนยันเพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์

3

คลิกโฟลเดอร์ "Applications" ใน Dock เลือก "Utilities" แล้วเลือก "Disk Utility"

4

คลิก "File" แล้วคลิก "Open Disk Image" เลือกไฟล์ ISO แล้วคลิก "เปิด" เพื่อติดตั้งไฟล์บนเครื่อง Mac