วิธีปิดใช้งานการล้างข้อมูลกล่องจดหมาย Outlook

Outlook มีเครื่องมือเก็บถาวรอัตโนมัติที่สามารถล้างกล่องจดหมายของคุณโดยอัตโนมัติโดยการลบรายการเก่าบางรายการและโอนรายการอื่นไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวร หากคุณกังวลว่าจะสูญเสียรายการเก่า ๆ เช่นข้อความอีเมลรายการบันทึกประจำวันและบันทึกย่อที่ยังคงมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณคุณสามารถปิดใช้งานการล้างข้อมูลอัตโนมัติและเรียกใช้ด้วยตนเองแทนเพื่อให้สามารถควบคุมสิ่งที่ย้ายหรือนำออกได้มากขึ้น คุณสามารถปิดใช้งานการล้างข้อมูลในโฟลเดอร์ทั้งหมดหรือเปลี่ยนการตั้งค่าโฟลเดอร์ทีละโฟลเดอร์

ปิดการล้างข้อมูลสำหรับโฟลเดอร์เดียว

1

เริ่ม Outlook คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการปิดใช้งานการเก็บถาวรอัตโนมัติแล้วเลือก "Properties"

2

คลิกแท็บ "การเก็บถาวรอัตโนมัติ" ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติโฟลเดอร์

3

เลือก "ไม่เก็บรายการในโฟลเดอร์นี้" และคลิก "นำไปใช้" คลิก "ตกลง" เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

ปิดการล้างข้อมูลสำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมด

1

เริ่ม Outlook แล้วคลิกแท็บ "ไฟล์"

2

คลิก "ตัวเลือก" ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือก "ขั้นสูง" ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างตัวเลือก Outlook

3

คลิกปุ่ม "AutoArchive Settings" ในส่วน AutoArchive

4

ล้างกล่องกาเครื่องหมาย "เรียกใช้การเก็บถาวรอัตโนมัติทุก _ วัน" แล้วคลิก "ตกลง" คลิก "ตกลง" เพื่อปิดหน้าต่างตัวเลือก Outlook