แนวโน้มเศรษฐกิจสำหรับร้านอาหาร

อุตสาหกรรมร้านอาหารไม่ได้เชื่อมโยงกับการใช้จ่ายอย่างรอบคอบเหมือนที่เคยเป็นมา แต่ก็ยังอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโดยรวม ในขณะที่ความชอบของลูกค้าที่แตกต่างกันและการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้จ่ายเงินของพวกเขากำลังสร้างแนวโน้มที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม แต่เศรษฐกิจก็มีผลกระทบภายในร้านอาหารด้วยเช่นกัน ปัจจัยเช่นค่าอาหารและค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มที่จะยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมร้านอาหารในอนาคตอันใกล้

มูลค่าเทียบกับราคา

ในขณะที่ผู้บริโภคร้านอาหารส่วนใหญ่คำนึงถึงราคา แต่พวกเขาไม่ได้มุ่งเน้นที่ต้นทุนของผู้บริโภคเท่านั้น ร้านอาหารที่ถูกมองว่าเป็นการนำเสนอที่มีมูลค่าสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าร้านอาหารที่มีราคาไม่แพง ลูกค้าได้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อรับประทานอาหารที่มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

อาหารเงินเฟ้อ

ต้นทุนอาหารเป็นเพียงค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ร้านอาหารต้องจัดการ แต่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบหลักยังคงเป็นความท้าทายที่อุตสาหกรรมร้านอาหารต้องเผชิญ ณ วันที่เผยแพร่ราคาข้าวโพดยังคงค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับราคาเนื้อวัว ในขณะที่ไก่เป็นทางเลือกของโปรตีนที่มีต้นทุนต่ำ แต่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอาจทำให้อุตสาหกรรมมองหาสิ่งทดแทนที่เหมาะสมได้

การเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการ

ส่วนร้านอาหารในบรรยากาศสบาย ๆ อยู่ในตำแหน่งที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ร้านอาหารเหล่านี้แบ่งเป็นระหว่างอาหารจานด่วนและร้านอาหารบรรยากาศสบาย ๆ หลายแห่งเสนออาหารคุณภาพสูงที่เน้นเฉพาะในช่องทางแคบ ๆ และราคาที่อยู่ระหว่างร้านอาหารอีกสองประเภทด้วย เนื่องจากอาหารกลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นอาหารหลักและพ่อครัวระดับไฮเอนด์ที่มุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนนี้ภาคธุรกิจมีแรงกดดันมากขึ้น

แรงงานและการดูแลสุขภาพ

อุตสาหกรรมร้านอาหารยังคงมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อตลาดแรงงาน การจ้างงานในระดับที่ค่อนข้างสูงทำให้มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือความท้าทายในการเก็บรักษาที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้ป่วยและการดูแลราคาไม่แพงอาจกำหนดให้ร้านอาหารบางแห่งต้องเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับพนักงานซึ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนแรงงานใช้ประมาณ 1 ใน 3 ของยอดขายทั้งหมดของร้านอาหารการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตลาดแรงงานเช่นการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม