วิธีการซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นกลุ่มหรือขายส่ง

คุณสามารถประหยัดเงินได้จำนวนมากเมื่อคุณซื้อเครื่องใช้สำนักงานจำนวนมาก การซื้อจำนวนมากยังช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นระเบียบเนื่องจากพนักงานไม่ต้องหยุดงานเพื่อค้นหารายการทดแทน สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนการซื้อจำนวนมากอย่างรอบคอบเพื่อให้คุณได้รับวัสดุที่ต้องการในราคาที่เหมาะสม

1

รวบรวมรายการเครื่องใช้สำนักงานที่ธุรกิจของคุณต้องการ สังเกตรายการที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ

2

ติดตามอัตราการใช้เครื่องใช้สำนักงานในรายการเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดจำนวนสินค้าแต่ละรายการที่จะซื้อในช่วงเวลาที่กำหนด

3

เปรียบเทียบราคาของสินค้าในรายการกับร้านค้าปลีกอุปกรณ์สำนักงานหลายแห่งเพื่อค้นหาราคาที่คุ้มค่าที่สุด รวมผู้ขายออนไลน์ผู้ขายสินค้าตามใบสั่งซื้อทางไปรษณีย์และคลับคลังสินค้าเช่น Costco และ Sam's Club คลับคลังสินค้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก แต่คุณสามารถระบุได้ว่าการประหยัดนั้นคุ้มค่าหรือไม่เมื่อคุณหักค่าธรรมเนียมออกจากค่าวัสดุสิ้นเปลือง

4

เปรียบเทียบต้นทุนของอุปกรณ์สำนักงานแต่ละรายการเมื่อขายแยกกันกับต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าเมื่อขายเป็นกลุ่ม หากไม่มีการประหยัดจริงให้ติดต่อผู้ค้าปลีกหรือผู้ขายเพื่อสอบถามเกี่ยวกับส่วนลดตามปริมาณ

5

ซื้อเครื่องใช้สำนักงานที่มีอายุการใช้งานสั้นในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดขยะในอนาคต ตัวอย่างเช่นตลับหมึกเครื่องพิมพ์บางรุ่นมีวันหมดอายุ สำหรับสินค้าดังกล่าวโปรดคำนึงถึงวันหมดอายุในขณะที่คุณคำนวณจำนวนที่เหมาะสมที่จะซื้อโดยพิจารณาจากอัตราการใช้

6

ใช้ส่วนลดขององค์กรเพื่อลดต้นทุนของวัสดุสิ้นเปลือง หากธุรกิจของคุณมีขนาดเล็กคุณสามารถสร้างความร่วมมือในการซื้อกับธุรกิจอื่น ๆ ได้ 2-3 ธุรกิจ กลุ่มดังกล่าวยังมีประโยชน์เมื่อผู้ค้าปลีกขายสินค้าในราคาต่อรอง แต่ในปริมาณที่มากกว่าที่คุณเคยใช้ได้

7

วางแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงานในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคม ผู้ค้าปลีกเสนอส่วนลดจำนวนมากสำหรับเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการขายในช่วงหลังเลิกเรียน