HR เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างไร?

สำหรับ บริษัท ที่พิจารณาว่าพนักงานมีทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดทรัพยากรมนุษย์มีมูลค่าสูงมาก โดยทั่วไปแล้ว HR จะกระตุ้นให้พนักงานทำงานในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีขวัญกำลังใจสูง ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ได้กลายเป็นมุมมองที่โดดเด่นของบทบาทหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาองค์กรที่แข็งแกร่ง

เคล็ดลับ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกระตุ้นให้พนักงานทำงานในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีขวัญกำลังใจสูง วิธีหลักที่ HR เพิ่มมูลค่าให้กับ บริษัท คือการชักชวนให้ผู้นำของ บริษัท ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานและให้รางวัลกับผลงานที่แข็งแกร่งผ่านค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ

คนและประสิทธิภาพ

แผนกทรัพยากรบุคคลที่ดำเนินการอย่างดีจะจัดการลิงก์ที่สำคัญไปสู่ความสำเร็จของ บริษัท พนักงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ความสำเร็จในระยะยาวและผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท มักจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถแรงจูงใจและความสำเร็จของบุคลากร ผู้คนสร้างและขายผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกับลูกค้าและทำงานร่วมกันในการตัดสินใจ วิธีหลักที่ HR เพิ่มมูลค่าให้กับ บริษัท คือการส่งเสริมลิงก์นี้และชักชวนให้ผู้นำของ บริษัท ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานและให้รางวัลแก่ผลงานที่แข็งแกร่งผ่านค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ

การได้มาและการรักษาผู้มีความสามารถพิเศษ

การจ้างงานและการรักษาความสามารถเป็นพื้นฐานของ บริษัท ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและการเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็ว HR มีหน้าที่ส่วนใหญ่ในการสร้างและจัดการระบบที่สรรหาดึงดูดจ้างฝึกอบรมจูงใจและรักษาพนักงานที่ดีที่สุดของ บริษัท

ซึ่งรวมถึงการสร้างการออกแบบงานที่แข็งแกร่งและการจ้างพนักงานที่เหมาะสมเพื่อจับคู่ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างกระบวนการสัมภาษณ์และคัดกรองที่แข็งแกร่งการวางแผนปฐมนิเทศและการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลพนักงานที่ประสบความสำเร็จและการสร้างโปรแกรมค่าตอบแทนที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มสิ่งที่ธุรกิจของคุณเสนอ ตัวอย่างเช่นการเริ่มต้นธุรกิจอาจให้หุ้นของ บริษัท ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้นจะเสนอนโยบายวันหยุดพักผ่อนอย่างใจกว้าง

การคุ้มครองจากคดีความ

วิธีหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รับการกล่าวขานว่า HR เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจคือการปกป้องทางกฎหมายจากการเลือกปฏิบัติและการถูกฟ้องร้องเลิกจ้างโดยมิชอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลต้องได้รับความรวดเร็วในกฎหมายของพนักงานและให้ความรู้แก่เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการอย่างต่อเนื่อง

พวกเขายังต้องออกแบบระบบการจ้างงานและการส่งเสริมการขายที่ส่งเสริมความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน คำถามสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับงานโดยเฉพาะเช่นลดความเสี่ยงจากการเรียกร้องการเลือกปฏิบัติ องค์ประกอบของทรัพยากรบุคคลนี้มีค่ามากขึ้นเนื่องจากสถานที่ทำงานมีความหลากหลายมากขึ้น

การมีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

เนื่องจากกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเชิงรุกได้เอาชนะการตอบสนองต่อสภาพการจ้างงานแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจึงมีบทบาทในการวางแผน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักทำงานในทีมบริหารของ บริษัท และมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของ บริษัท และการคาดการณ์โอกาสและภัยคุกคาม ผู้เข้าร่วมฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีส่วนร่วมในมุมมองปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตของผู้คนและความต้องการทรัพยากรการอภิปรายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมและการวิจัยเกี่ยวกับโอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่