การเปลี่ยน Default Editor จาก Notepad เป็น Wordpad

Windows ตั้งค่า Notepad เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับเปิดไฟล์ข้อความ แม้ว่าคุณจะสามารถใช้ Notepad เพื่อสร้างเอกสารพื้นฐานที่ไม่ต้องการการจัดรูปแบบ แต่ Wordpad ให้คุณเพิ่มรูปภาพข้อความที่กำหนดเองการจัดรูปแบบย่อหน้าและวัตถุในเอกสาร Windows อนุญาตให้คุณเปลี่ยนโปรแกรมแก้ไขเริ่มต้นเป็น Wordpad สำหรับรูปแบบไฟล์ที่รองรับทั้งหมดรวมถึงไฟล์ DOCX, ODT, RTF และ TXT คุณยังมีตัวเลือกในการทำให้ Wordpad เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับรูปแบบเหล่านี้บางส่วนเท่านั้น

1

คลิก "Start" "Default Programs" และลิงก์ "Set Your Default Programs" ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง

2

คลิก "Wordpad" ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าจอ Set Your Default Programs

3

คลิก "Set This Program as Default" เพื่อให้ Wordpad เป็นตัวแก้ไขเริ่มต้นสำหรับไฟล์ TXT, DOCX, RTF และ ODT ทั้งหมด

4

คลิก "เลือกค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมนี้" เพื่อให้ Wordpad เป็นตัวแก้ไขเริ่มต้นสำหรับนามสกุลไฟล์ที่คุณเลือก คลิกช่องถัดจากแต่ละนามสกุลไฟล์ที่คุณต้องการให้โปรแกรมเปิดจากนั้นคลิก "บันทึก"

5

คลิก "OK" เพื่อปิดหน้าต่าง Set Your Default Programs