ประเด็นทางกฎหมายสำหรับศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

หากคุณรักเด็กศูนย์รับเลี้ยงเด็กอาจดูเหมือนเป็นธุรกิจในฝัน อย่างไรก็ตามการดำเนินงานศูนย์รับเลี้ยงเด็กนั้นต้องการอะไรมากกว่าการอยู่ร่วมกับเด็ก ๆ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะสำหรับศูนย์รับเลี้ยงเด็กในรัฐของคุณตลอดจนกฎหมายการจ้างงานของรัฐและรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาต

คุณต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับสถานดูแลเด็กจากรัฐของคุณและข้อกำหนดการออกใบอนุญาตของรัฐจะแตกต่างกันไป คุณอาจต้องส่งไปตรวจสอบของรัฐแสดงหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กของคุณได้รับใบอนุญาตหรือปฏิบัติตามกิจวัตรด้านสุขภาพความปลอดภัยและโภชนาการที่กำหนดโดยรัฐ หากคุณดำเนินการในฐานะสถานที่ที่ไม่มีใบอนุญาตรัฐอาจปรับคุณ

กฎหมายการจ้างงาน

หากคุณมีพนักงานคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานของรัฐและของรัฐบาลกลางไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเล็กหรือเป็นครอบครัวก็ตาม คุณไม่สามารถเลือกปฏิบัติต่อพนักงานของคุณโดยพิจารณาจากเชื้อชาติศาสนาเพศอายุหรือสถานะความทุพพลภาพและคุณต้องจ่ายเงินให้พนักงานทุกชั่วโมงที่พวกเขาทำงานรวมถึงค่าล่วงเวลา พนักงานของคุณต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำด้วยและธุรกิจของคุณต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าอาคารของคุณจะต้องปลอดภัยและได้รับการซ่อมแซมอย่างดีและเนื่องจากเด็ก ๆ มักมีอาการเจ็บป่วยคุณควรใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าการติดเชื้อจะไม่แพร่กระจาย

สัญญา

เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้สัญญากับลูกค้าของคุณ สิ่งนี้สามารถกำหนดความคาดหวังได้อย่างชัดเจนและช่วยให้แน่ใจว่ามีการชำระเงินสำหรับบริการดูแลเด็กของคุณอย่างทันท่วงที เมื่อคุณเซ็นสัญญากับพ่อแม่ของเด็กแล้วจะมีผลบังคับตามกฎหมายซึ่งหมายความว่าคุณทั้งคู่ไม่สามารถละทิ้งสัญญาได้เว้นแต่คุณจะตกลงทำโดยความยินยอมร่วมกันหรือศาลเป็นโมฆะสัญญา หากสัญญาของคุณสัญญาว่าจะให้บริการบางอย่างเช่นเวลาอ่านหนังสือทุกวันคุณต้องรักษาสัญญานี้มิฉะนั้นคุณกำลังเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง

ความปลอดภัย

กฎหมายการออกใบอนุญาตของรัฐกำหนดมาตรฐานเฉพาะสำหรับความปลอดภัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยทั่วไปคุณจะต้องลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเด็กโดยการดูแลให้ของเล่นไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการสำลัก นอกจากนี้คุณจะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อป้องกันเด็กจากความเสี่ยงส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่นหากคุณรู้ว่าเด็กแพ้ถั่วลิสงการให้ถั่วลิสงแก่เด็กอาจถือเป็นการเพิกเฉย คุณอาจต้องมีอัตราส่วนพนักงานต่อเด็ก สุขอนามัยขั้นพื้นฐานเช่นการเปลี่ยนผ้าอ้อมเป็นประจำและการล้างมือก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน หากคุณไม่ให้การดูแลเด็กเพียงเล็กน้อยรัฐอาจเรียกเก็บเงินจากคุณด้วยการทารุณกรรมเด็กหรือปรับคุณ

การเลือกปฏิบัติ

สถานรับเลี้ยงเด็กสาธารณะห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติต่อเด็กหรือครอบครัวของพวกเขา ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางเด็กพิการมีสิทธิได้รับที่พักตามสมควรเช่นการติดตั้งทางลาดหรือตารางประจำวันที่ปรับเปลี่ยน หากสถานรับเลี้ยงเด็กของคุณได้รับใบอนุญาตเป็นเด็กก่อนวัยเรียนคุณอาจต้องจัดหาทรัพยากรให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เช่นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล