วิธีแก้ปัญหาเมนบอร์ด Dell Inspiron ที่ไม่ทำงาน

เมนบอร์ดมีความสำคัญต่อการทำงานของ Dell Inspiron ประกอบด้วยรูปแบบที่ซับซ้อนของวงจรที่ใช้ในการส่งข้อมูลและกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกับบอร์ด หากเมนบอร์ดล้มเหลวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อาจหยุดตอบสนองหรือโน้ตบุ๊กอาจค้างหรือไม่สามารถเปิดเครื่องได้ Dell ให้บริการซ่อมแก่ลูกค้า แต่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการส่งพีซีคืนให้คุณ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่การสูญเสียอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียหายต่อผลงาน ก่อนที่จะติดต่อ Dell เพื่อขอความช่วยเหลือให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาบนอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ต้องการบริการซ่อมแซมหรือไม่หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องให้ความช่วยเหลือ

1

ตรวจสอบไฟ LED แสดงสถานะที่ด้านหน้าของ Dell Inspiron เพื่อยืนยันว่าคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ หากไฟ LED ติดอยู่ให้กดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อปิดเครื่องพีซี

2

ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟเชื่อมต่อกับแจ็คกระแสตรงที่อยู่ด้านข้างของคอมพิวเตอร์จากนั้นตรวจสอบว่าปลายอีกด้านของอะแดปเตอร์เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่ใช้งานได้ กดปุ่มเปิด / ปิดเพื่อเปิดเครื่องพีซี

3

ฟังเสียงบี๊บที่เรียกว่ารหัสเสียงบี๊บซึ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ เสียงบี๊บหนึ่งหรือสามครั้งบ่งบอกถึงความล้มเหลวของเมนบอร์ด

4

ตรวจสอบหน้าจอเพื่อหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถส่งเสียงบี๊บ ข้อความ "CMOS Checksum Error" และ "No Timer Tick Interrupt" ชี้ไปที่ความล้มเหลวของเมนบอร์ด

5

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น กด "F12" บนหน้าจอโลโก้ Dell เพื่อโหลดเมนูบูต

6

ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อเลือก "การวินิจฉัย" กด "Enter" เพื่อเรียกใช้ Pre-Boot Assessment ซึ่งเป็นการทดสอบวินิจฉัยขั้นพื้นฐานที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ

7

กด "N" หากได้รับแจ้งจากนั้นกดปุ่มใด ๆ เพื่อไปที่ Dell Diagnostics คลิก "Extended Test" เพื่อทำการวินิจฉัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ หากตรวจพบข้อผิดพลาดระหว่างการทดสอบให้จดข้อความที่เกี่ยวข้องและทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ให้ไว้หากมี

8

คลิก "ออก" หากการทดสอบเพิ่มเติมแก้ไขได้โดยไม่มีปัญหา กด "F2" บนหน้าจอโลโก้เพื่อไปที่การตั้งค่าระบบ

9

ใช้แผ่นทิศทางเพื่อเลือก "การบำรุงรักษา" จากนั้นกด "+" เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

10

เลือก "Load Defaults" กด "Enter" และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์กลับเป็นการกำหนดค่าดั้งเดิม

11

กด "Esc" เลือก "บันทึก / ออก" จากนั้นกด "Enter" เพื่อออกจากการตั้งค่า หากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเมนบอร์ดยังคงเกิดขึ้นแม้จะแก้ไขปัญหาแล้วโปรดติดต่อ Dell เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม