บทบาทของเจ้าหน้าที่บริหารโครงการในอุตสาหกรรมไอที

โดยทั่วไปองค์กรจะจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการเพื่อสร้างมาตรฐานกระบวนการจัดการโครงการเครื่องมือเทคนิคและแม่แบบ โดยทั่วไปแล้วเจ้าหน้าที่บริหารโครงการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจะดูแลพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อเสนอโครงการแผนงานรายงานสถานะและคำขอเปลี่ยนแปลง เขาดูแลโครงการด้านไอทีหลายโครงการโดยดูแลโครงการต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้เขายังปรับปรุงความสามารถในการจัดการโครงการในองค์กรด้วยการจัดฝึกอบรมการให้คำปรึกษาและการฝึกสอนแก่บุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะ นอกจากนี้สำนักงานบริหารโครงการมักจะดำเนินการทบทวนหลังโครงการเพื่อบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการจัดการโครงการไอทีอย่างต่อเนื่อง

สิทธิประโยชน์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการกำหนดแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการโครงการในองค์กรไอที ผู้จัดการโครงการไอทีแต่ละคนจะระบุผลิตภัณฑ์และบริการของตนไปยังสำนักงานบริหารโครงการ พวกเขามีความรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของแต่ละโครงการในขณะที่สำนักงานบริหารโครงการให้การดูแลและสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมโครงการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

การวางแผน

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมไอทีช่วยให้ทุกคนในองค์กรพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อดำเนินโครงการไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกำหนดตารางเวลาจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจัดทำรายงานสถานะสร้างเอกสารแผนโครงการและรับการอนุมัติ สำนักงานบริหารโครงการในแผนกไอทีมีเครื่องมือและเทมเพลตเพื่อช่วยในการกำหนดขอบเขตโครงการ ด้วยการอำนวยความสะดวกในการประชุมระหว่างผู้สนับสนุนและทีมพัฒนาไอทีสำนักงานบริหารโครงการสามารถช่วยองค์กรไอทีในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเช่นระบบธุรกิจอัจฉริยะความปลอดภัยแอปพลิเคชันมือถือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ บริษัท

ธุรการ

สำนักงานจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้จัดการโครงการไอทีสามารถจัดเก็บกำหนดการโครงการและรายงานสถานะของโครงการได้ด้วยการรักษาที่เก็บข้อมูลเฉพาะโครงการ IT Governance Institute ให้คำแนะนำและแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยให้สำนักงานบริหารโครงการมั่นใจได้ว่าโครงการด้านไอทีสอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าทางธุรกิจประสิทธิภาพนั้นจะได้รับการวัดผลและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลนี้ นอกจากนี้ด้วยการจัดเตรียมพื้นที่เก็บข้อมูลที่รายงานความพร้อมของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วซึ่งสามารถทำงานโครงการให้เสร็จได้เจ้าหน้าที่บริหารโครงการจะช่วยให้มีความพร้อมขององค์กรและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรพิจารณา

หลีกเลี่ยงการจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการเพียงเพื่อเข้าควบคุมจากผู้จัดการโครงการไอทีแต่ละโครงการเนื่องจากโครงการที่ผ่านมาล้มเหลวผลลัพธ์ล่าสุดสร้างรายได้ต่ำหรือโครงการใหม่ใหญ่หรือซับซ้อนกว่าความพยายามก่อนหน้านี้ สิ่งนี้จะขจัดอำนาจจากผู้จัดการโครงการไอทีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จำเป็นในการตัดสินใจโครงการด้านเทคนิคด้านไอที เจ้าหน้าที่บริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพยอมรับในความเชี่ยวชาญของผู้จัดการโครงการด้านไอทีและมีส่วนช่วยในการวางแผนการดำเนินการและการปิดโครงการโดยจัดหาเทมเพลตและการสนับสนุนอื่น ๆ โดยไม่คุกคามใคร