จุดแข็งและจุดอ่อนของการเป็นผู้นำ

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จใช้จุดแข็งของตนเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นและพยายามลดจุดอ่อนที่ขัดขวางความสามารถในการเป็นผู้นำ ผู้นำที่มีประสิทธิผลสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นลักษณะเชิงบวกได้ด้วยความพยายามอย่างขยันขันแข็ง ในเวลาเดียวกันพวกเขาทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มจุดแข็งในขณะที่ขอความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะลักษณะที่อ่อนแอ

การประเมินผล

ในการเข้าถึงจุดแข็งของคุณคุณต้องประเมินทักษะและลักษณะความเป็นผู้นำของคุณเพื่อให้ทราบว่าคุณแข็งแกร่งที่สุดตรงไหนและต้องการทำงานในด้านใด ตัวอย่างเช่นหากคุณเห็นอกเห็นใจผู้คนเป็นอย่างดีคุณอาจได้รับความไว้วางใจจากพวกเขาได้ง่าย แต่ถ้าคุณมีความพิการเช่นโรคสมาธิสั้นคุณอาจมีปัญหาในการปฏิบัติตามคำสัญญา ความไว้วางใจที่คุณรวบรวมได้อย่างง่ายดายในไม่ช้าจะสูญเสียประสิทธิภาพหากคุณไม่จัดการกับทักษะการติดตามผลตามยถากรรมของคุณ แม้ว่าการประเมินตนเองอาจพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ที่ปรึกษาด้านอาชีพหรือโค้ชอาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยให้คุณประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ การตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีเพื่อเติบโตเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

หลักฐาน

อีกวิธีหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพของคุณคือการพิจารณาประวัติของคุณ ปัญหาที่เกิดซ้ำอาจส่งสัญญาณถึงจุดที่คุณต้องทุ่มเทให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่นหากคำแนะนำของคุณถูกละเลยอย่างต่อเนื่องคุณอาจต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณ หากคุณพบว่าตัวเองต้องอธิบายตัวเองกับคณะกรรมการซ้ำ ๆ บ่อยๆคุณอาจต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ให้มากขึ้น พิจารณาความสำเร็จที่ผ่านมาและจุดแข็งที่คุณยึดมั่นเพื่อบรรลุผลลัพธ์เหล่านั้น คุณอาจนิ่งนอนใจและปล่อยให้จุดอ่อนมาบดบังชุดที่แข็งแกร่งของคุณ

ความช่วยเหลือ

ผู้นำมีพรสวรรค์ตามธรรมชาติที่สร้างความสำเร็จ แทนที่จะพยายามคัดลอกรูปแบบความเป็นผู้นำอื่น ๆ พวกเขาอาศัยจุดแข็งเชิงบวกที่เหมาะกับพวกเขา เมื่อคุณระบุจุดแข็งของตัวเองได้แล้วให้พัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น คุณสามารถจ้างคนมาทำงานและหน้าที่ที่คุณไม่มีใจรัก ตัวอย่างเช่นผู้ช่วยผู้บริหารสามารถวางแผนกำหนดการและจัดการประชุมได้หากการวางแผนไม่ใช่ลักษณะที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณ หากคุณเป็นนักพูดที่มีเสน่ห์ดึงดูดและไม่มีความสนใจ แต่มีปัญหาในการกำหนดกรอบความคิดของคุณคุณสามารถจ้างนักเขียนคำพูดเพื่อช่วยวางแนวคิดของคุณให้อยู่ในรูปแบบที่จัดการได้ ผู้นำที่มีประสิทธิผลขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นและกระตุ้นให้ผู้อื่นพัฒนาความสามารถตามธรรมชาติของตนเองเพื่อผลดีโดยรวมขององค์กรโดยรู้ว่าการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของผู้นำ

สมดุล

การหาจุดสมดุลระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเป็นองค์ประกอบหลักของการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ แม้แต่จุดแข็งที่คุณสร้างชื่อเสียงก็อาจกลายเป็นจุดอ่อนได้เมื่อไม่สมดุลกัน ตัวอย่างเช่นหากคุณมีทักษะการวิเคราะห์ที่เหนือกว่าซึ่งช่วยให้คุณคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำอย่างน่าทึ่งลักษณะนั้นอาจกลายเป็นจุดอ่อนได้หากคุณต้องวิเคราะห์สถานการณ์มากเกินไปจนถึงขั้นเป็นอัมพาต หากคุณเป็นผู้พูดและผู้สื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญจุดแข็งด้านการสนทนาของคุณอาจหันมาต่อต้านคุณหากคุณไม่มีทักษะการฟังที่เพียงพอในความสัมพันธ์ของคุณ การคงเหลือประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของคุณเองเป็นประจำสามารถช่วยให้คุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อนเหล่านั้นที่ไม่สมดุล