ข้อดีข้อเสียของหน่วยงานจัดหาพนักงาน

หน่วยงานจัดหางานค้นหาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานว่าง หลายหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือพื้นที่โดยเฉพาะ พวกเขาพัฒนาการทดสอบเพื่อกำหนดชุดทักษะของผู้สมัคร นอกจากนี้พวกเขามักจะตรวจสอบเอกสารอ้างอิงประวัติงานและภูมิหลังก่อนส่งผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ บริการของพวกเขาช่วยประหยัดเวลา แต่อาจต้องเสียเงิน ประโยชน์ของการใช้หน่วยงานจัดหาพนักงานเพื่อค้นหาพนักงานขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

ประหยัดเวลา

การกรอกข้อมูลการเปิดรับสมัครงานโดยทั่วไปเป็นกระบวนการที่รวดเร็วผ่านหน่วยงานจัดหาพนักงาน คุณแจ้งให้หน่วยงานทราบว่างานนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรและคุณกำลังมองหาคุณสมบัติอะไรในผู้สมัคร เอเจนซี่ดึงผู้สมัครที่เชื่อว่าเติมเต็มความต้องการของคุณและส่งให้คุณเพื่อสัมภาษณ์ หากคุณทำงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบผู้สมัครแต่ละคนที่คุณสัมภาษณ์จะต้องมีภูมิหลังและการตรวจสอบอ้างอิงการจ้างงานเรียบร้อยแล้วและจะมีชุดทักษะที่คุณต้องการสำหรับงานนั้น ๆ วิธีนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากเนื่องจากคุณไม่ต้องโฆษณาตำแหน่งกำจัดผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติออกจากนั้นทำการตรวจสอบภูมิหลังและข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ

ลองก่อนจ้าง

หน่วยงานจัดหาพนักงานชั่วคราวอนุญาตให้คุณทดลองใช้ผู้สมัครก่อนที่จะจ้างงาน ผู้สมัครที่ส่งโดยหน่วยงานจะยังคงเป็นพนักงานของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้ทำให้คุณมีโอกาสสังเกตความสามารถของผู้สมัครในการทำงานร่วมกับพนักงานคนอื่น ๆ ของคุณได้ดี คุณยังสามารถดูได้ว่าผู้สมัครปรับตัวเข้ากับตำแหน่งใหม่ได้ง่ายเพียงใด

คติธรรม

ผลกระทบด้านลบต่อขวัญกำลังใจของ บริษัท คือความเสี่ยงในการใช้หน่วยงานจัดหาพนักงานเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานของคุณ คนงานชั่วคราวที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับลูกจ้างประจำของคุณอาจเกิดความไม่พอใจในการทำงานเดียวกันโดยไม่ได้รับผลประโยชน์จากการที่คุณจัดหาลูกจ้างประจำให้

ประเด็นทางกฎหมาย

นายจ้างบางรายถูกฟ้องในข้อหาให้คนงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นเวลานาน - ปีในบางกรณี ในบางกรณีศาลมองว่านี่เป็นความพยายามที่จะลดทอนความรับผิดชอบของนายจ้างในขณะที่คาดหวังให้คนงานชั่วคราวปฏิบัติตามภารกิจและภาระหน้าที่ในระยะยาวทั้งหมดของลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งงานว่างชั่วคราว

สัญญาชั่วคราวยังใช้เพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานว่างชั่วคราวเช่นใบป่วยของพนักงานใบคลอดและงานล้น การนำพนักงานชั่วคราวเข้ามาช่วยประหยัดเงินโดยการหลีกเลี่ยงค่าล่วงเวลาและป้องกันไม่ให้คนงานประจำของคุณเหนื่อยล้าจากการทำงานหลายชั่วโมงเกินไป วิธีนี้สามารถช่วยคุณรักษาคนงานไว้ได้