วิธีฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ของ Samsung Netbook

เน็ตบุ๊กของ Samsung มีซอฟต์แวร์กู้คืนในตัวที่ออกแบบมาเพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ให้กลับสู่สถานะก่อนหน้า ซอฟต์แวร์ทำงานคล้ายกับ System Restore ของ Windows 7 แต่แทนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จะลบและแทนที่เนื้อหาทั้งหมดของฮาร์ดไดรฟ์ หากไวรัสติดดิสก์และคุณไม่สามารถลบออกได้หรือหากคุณต้องการขายเน็ตบุ๊ก แต่ไม่ต้องการให้ผู้ซื้อเข้าถึงข้อมูลธุรกิจของคุณคุณสามารถฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ด้วยซอฟต์แวร์กู้คืน และติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่

1

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับเน็ตบุ๊กและตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า

2

เปิด Samsung กด "F4" บนหน้าจอโลโก้เพื่อเข้าถึง Samsung Recovery Solution

3

อ่านเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานจากนั้นคลิก "ตกลง" เพื่อดำเนินการต่อ เลือก "คืนค่า" จากตัวเลือก

4

คลิก "เสร็จสิ้นการคืนค่า" เลือก "Computer Initial Status" จากตัวเลือกจากนั้นคลิก "Next"

5

คลิก "ตกลง" เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ คลิก "ใช่" หลังจากรีบูตเพื่อฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์และกู้คืนคอมพิวเตอร์กลับสู่สภาพโรงงาน

6

คลิก "ตกลง" เมื่อข้อความ "กู้คืนเสร็จสมบูรณ์" ปรากฏขึ้น คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ