วิธีเปิดไฟล์ QRP

ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ QRP คือไฟล์ข้อมูล QuickReport QuickReport ช่วยให้ผู้ใช้สร้างรายงานโดยใช้ HTML กราฟิกตารางและข้อมูลเค้าโครงหน้า แอปพลิเคชัน QuickReport สร้างไฟล์ QRP อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ สามารถเปิดและดูรายงาน QRP ได้เช่น SmartQRP โปรแกรมดูไฟล์ QRP แบบฟรีแวร์หรือแอปพลิเคชันที่เป็นกรรมสิทธิ์เช่น Dr. Regener Quick-Report Viewer และ Responsive Software QRP viewer

1

คลิกขวาที่ไฟล์ QRP เพื่อเปิดเมนูบริบทของไฟล์

2

คลิกตัวเลือก“ เปิดด้วย” หน้าต่างของแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งจะเปิดขึ้น

3

คลิกลิงก์สำหรับโปรแกรมดูรายงาน QRP ที่ติดตั้ง รายงาน QRP จะเปิดขึ้นในโปรแกรมดู